Zbog ujeda mački od općine naplatitili 2.800 eura!

Region

Zbog ujeda mački od općine naplatitili 2.800 eura!

Sudovi i organi općine Nikšić samo u posljednje dvije godine evidentirali su ukupno pet postupaka zbog ujeda mačaka, a što je proračun općine Nikšić koštalo 2.816 eura. Dva predmeta su pravosnažno okončana i plaćena, dok je u jednom zaključeno sudsko poravnanje, pokazalo je istraživanje portala Mladi Nikšića.

Pravosnažnom presudom sudije Osnovnog suda u Nikšiću Save Mušikića, koja je donijeta 4. novembra 2019. godine, majka i njen maloljetni sin su zbog ujeda mačke lutalice dobili od Općine Nikšić i Javnog komunalnog poduzeća ukupno 2.270 eura s uračunatim sudskim troškovima. Sud je težinu povreda na strani tužioca i posljedice istih ustanovio iz nalaza i mišljenja vještaka medicinske struke, kirurga V. S. i neuropsihijatra N.Z.

Na pitanje na koji način se utvrđuje da je osobu ujela mačka lutalica, a ne vlasnička dobili su odgovor da navedeno nije u nadležnosti liječnika specijalista Opšte bolnice, već drugih nadležnih institucija. U slučaju kada je mačka lutalica napala majku i maloljetnog sina, tuženi Općina Nikšić i Javno komunalno poduzeće tvrdili su da se radi o nerealnoj situaciji.

“Drugotuženi smatra da nije životno realno da mačka napadne tužioca i da ga ugrize u predjelu desne potkoljenice, i to kada se kretao sa majkom i susjedom, a vjerovatno je bio obučen u zimsku garderobu, jer se događaj navodno odigrao 2. novembra 2018. godine”, piše, između ostalog, u presudi Mušikića koji je ipak odlučio da vjeruje iskazima svjedoka i izvještaju ljekara.

Po evidenciji sudova, po jedan napad mačke dogodio se još samo u Pljevljima i Bijelom Polju, u kojem je tužbeni zahtjev za isplatu naknade štete tamošnji sud odbio, prenosi Radiotelevizija Crne Gore. fokus.ba/fena