SAOPŠTENA ODLUKA: Evo ko će prvi primiti vakcinu PROTIV KORONE U NAŠOJ ZEMLJI!

Region

SAOPŠTENA ODLUKA: Evo ko će prvi primiti vakcinu PROTIV KORONE U NAŠOJ ZEMLJI!

Šef Službe za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH i član Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Federacije BiH Sanjin Musa je govorio o načinima nabavke i distribucije vakcina protiv COVID-a u Federaciji Bosne i Hercegovine. U svijetu se očekuju prva odobrenja regulatornih agencija, nakon čega će uslijediti distribucija vakcina, u Velikoj Britaniji su neke vakcine već odobrene, a Sanjin Musa očekuje da će u prvom kvartalu 2021. godine biti završena dva odobrenja te da će uslijediti distribucija.

Federacija BiH se putem COVAX mehanizma predbilježila za 800.000 doza vakcina kada one budu dostupne, a Vijeće ministara BiH nabavlja vakcine za 20 posto stanovništva.

“Prva prioritetna skupina za vakcinaciju protiv bolesti COVID 19 u Federaciji BiH bit će zdravstveni radnici, ranjive skupine i osoblje koje se brine za ranjive skupine. Ranjive skupine su osobe starije od 65 godina u socijanim ustanovama za zbrinjavanje, starije osobe i osobe koje imaju hronične bolesti, a koje imaju značajno veći rizik od razvijanja teških oblika bolesti i smrtnih ishoda“, rekao je Musa.

Većina vakcina koje su trenutno u fazi kliničkog ispitivanja zahtijevaju dvije doze u razmaku od 21 ili 28 dana kako bi bile učinkovite, a samo dvjema vakcinama je dovoljna i jedna doza. Stoga će i u FBiH biti osmišljen sistem vakcinacije.

“Prema planu vakcinacije, predviđena upravljačka struktura za provođenje imunizacije podrazumijeva koordinacione odbore, operativne timove i timove za vakcinaciju. U aktivnostima provođenja vakcinisanja potrebno je iskoristiti postojeće sisteme za upravljanje vakcinama i informacijama, kao i izvršiti potrebna prilagođavanja”, naveo je Musa.

On kaže da u FBiH postoji mogućnost za adekvatno skladištenje i distribuciju vakcina.

“U Federaciji BiH postoje registrirani veleprometnici sa odgovarajućim kapacitetima za adekvatno skladištenje i distribuciju spomenutog broja vakcina i obezbjeđivanje hladnog lanca. Ključna odgovornost operativnih timova, odnosno odgovornih osoba za logistiku, će biti planiranje i upravljanje operacijama lanaca opskrbe. S tim u vezi, prilikom planiranja nabavke vakcina, potrebno je uzeti u obzir sve parametre koji mogu uticati na distribuciju, skladištenje i administraciju vakcina u ambulantama primarne zdravstvene zaštite”, kaže Musa.

Ranije su nadležni govorili da postoji mogućnost da vakcinacija protiv koronavirusa bude obavezna, a Musa poručuje da to jeste jedna od tema Stručnog tima za vakcine protiv koronavirusa.

Ističe da su istraživanja Zavoda za javno zdravstvo FBiH pokazala da 55 posto ispitanika se ne želi vakcinisati nego da će sačekati da ona bude duže u upotrebi kako bi se uvidjelo da li postoje nuspojave i kakve su.

Do sličnih brojeva je došao i Klix.ba putem svoje ankete o vakcinaciji gdje od 15.000 ljudi koji su glasali njih 44,41 posto kazalo da će se vakcinisati čim to bude bilo moguće. Njih 23,8 posto će se vakcinisati samo ukoliko bude obavezno, a vakcinu protiv koronavirus uopšte ne želi primiti 32,51 posto ljudi.

Dodao je da su rezultati istraživanja o učinkovitosti postojećih vakcina razlog za optimizam, ali da s vakcinama neće doći kraj pandemiji.

“Zaštita koju vakcina pruža protiv obolijevanja možda neće spriječiti prijenos na druge osobe. To u ovom trenutku nije poznato. Treba uzeti u obzir i trajanje zaštite. Zbog toga i kada vakcine budu dostupne, Covid-19 će nastaviti biti uzrok zabrinutosti. Učinkovite javnozdravstvene mjere, kao što su nošenje zaštitnih maski, održavanje socijalne distance, ograničena okupljanja će biti potrebni još jedno izvjesno vrijeme i kada vakcine budu dostupne i kada počne vakcinacija”, rekao je dr. Musa. Novi.ba