Prvih 5 dana smo najzarazniji, evo ko najviše širi koronavirus!

Region

Prvih 5 dana smo najzarazniji, evo ko najviše širi koronavirus!

Novo istraživanje o korona virusu pokazalo je kada su nosioci infekcije najzarazniji!

Žurnal “Lanset” objavio je rezultate prvog sistemskog istraživanja koje je obuhvatilo podatke iz čak 98 ranije sprovedenih studija. Razmatrana su tri faktora – količina virusa zabilježena tokom različitih faza infekcije, vreme koliko su inficirani širili virusni genetski materijal, i sposobnost izolacije i reprodukcije živih uzoraka virusa.

Virus SARS-CoV-2 upoređen je sa dva druga srodna virusa (SARS-CoV i MERS-CoV) koji vrhunac količine virusa imaju između 10. i 14, odnosno 7. i 10. dana infekcije što obolelima daje više vremena da prepoznaju simptome i izoluju se.

Utvrđeno je da je količina virusa najveća u gornjem delu respiratornog trakta u ranoj fazi infekcije, odnosno pet dana počevši od prvog pojavljivanja simptoma. Istraživanje škotskog Univerziteta Sent Endrjuz je pokazalo i da asimptomatski prenosioci brže eliminišu virus iz tela, zbog čega su kraće zarazni.

“Ovi podaci dodatno stavljaju akcenat na važnost izolacije, kako se infekcija ne bi širila dalje, tokom prvih pet dana od pojavljivanja simptoma. Želimo da podignemo svest i o manje poznatim simptomima, uključujući i one blage koji mogu da se dogode na samom početku infekcije, kada je osoba najzaraznija”, rekla je autorka studije Mige Čevik.

Svetska zdravstvena organizacija kao najčešće simptome navodi temperaturu, suvi kašalj i iscrpljenost, a kao manje česte bolove u telu, bol u grlu, dijareju, konjuktivitis, glavobolju, gubitak čula ukusa ili mirisa i osip. Među najozbiljnijim simptomima su kratak dah ili otežano disanje, bolovi ili pritisak u grudima i gubitak moći govora ili kretanja.

Količina virusa bila je približna kod simptomatskih i asimptomatskih prenosilaca, ali istraživanje ukazuje da je moguće da asimptomatski slučajevi brže eliminišu virus. Novi.ba/ALo.rs