Novi “korona zakon” stupio na snagu!

Region

Novi “korona zakon” stupio na snagu!

Izmjene Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti primjenjuju se već od danas, nakon što ga je potpisao predsjednik Republike i objavljivanja u “Službenom glasniku”, gdje stoji da stupa na snagu odmah po objavljivanju. Skupština Srbije usvojila je sinoć izmjene tog zakona, koji predstavlja pravni okvir za mjere i procedure u kojem će se, po riječima nadležnih, bolje držati pod kontrolom epidemija virusa korona i spriječiti veće negativne posljedice.

Izmjenama i dopunama zakona uvode se novčane kazne za kršenje zaštitnih mjera. U iznosu od 30.000 dinara kazniće se za prekršaj lice odgovorno za primjenu lične zaštite od infekcije, ako ne obezbijedi neposrednu primjenu tih mjera, a sa 5.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako se ne pridržava mjera lične zaštite od infekcije.

Novčanom kaznom od 300.000 dinara kaznit će se pravno lice ako ne preduzme radnje i aktivnosti radi primjene mjera lične zaštite od infekcije, kao i ako ne odredi lice odgovorno za neposrednu primjenu tih mjera, a sa 150.000 dinara kazniće se za taj prekršaj preduzetnik, a odgovorno lice novčanom kaznom od 50.000 dinara. U Prijedlog izmjena i dopuna uvršten je i virus korona, a uvedena je i kategorija kontakta kao lica koja su dužna da se pridržavaju mjera i uputstava koje utvrdi ljekar.

Uvedene su i nepovoljna epidemiološka situacija, kućna izolacija, samoizolacija, karantin, prevoz, izolacija, zdravstveni nadzor, u kućnim uslovima i lična zaštita. Izmjenama zakona regulisano je i da potvrda od epidemiologa bude dovoljan dokaz poslodavcu da radnik ne radi u utvrđenom vremenskom periodu, a da mu pripada plata.

Izmjenama zakona daje se ovlašćenje ministru da propiše obaveznu ili preporučenu imunizaciju za određene osobe, a radi sprečavanja unošenja virusa u zemlju, ministar može narediti mjere za zaštitu i laboratorijsko ispitivanje pri ulasku u zemlju. Vlada Srbije će moći da ograniči ulazak u Srbiju osobama koje dolaze iz država s nepovoljnom epidemiološkom situacijom, odlučiti o otvaranju objekata za karantin, o liječenju u inostranstvu ukoliko su kapaciteti u zemlji popunjeni, obrazovati Krizni štab.

Nadzor nad primjenom mjera, pored Sanitarne inspekcije, vrši lokalna samouprava preko Komunalne policije. Sanitarni inspektor pored ovlašćenja koja je imao do sada, može izraditi i prekršajni nalog, dok Komunalna milicija može da naloži da se isprazni prostor u kojem je došlo do kršenja zaštitnih mjera, kao i da zatvore objekat najduže do 72 sata.

Takođe, jedna od novina je ona koja podrazumijeva mogućnost uvođenja vanredne imunizacije, pa će od stupanja na snagu ovog akta, vakcinacija moći da bude preporučena ili obavezna.

Naređuje se aktom ministra zdravlja, u skladu s preporukama SZO, na prijedlog Instituta za javno zdravlje Srbije i uz saglasnost Republicke stručne komisije za zarazne bolesti. novi.ba/oslobođenje