VOZAČI, OBRATITE PAŽNJU! Na snazi su nova pravila: Šta morate imati u automobilu ako planirate da putujete!

Region

VOZAČI, OBRATITE PAŽNJU! Na snazi su nova pravila: Šta morate imati u automobilu ako planirate da putujete!

Od 1. novembra obavezno je paljenje dnevnih ili kratkih svetala, a vreme je da vas podsetimo i na zimsku opremu

Gume su jedan od najvažnijih delova vozila, a budući da posreduju između automobila i ulice, presudne su za sigurnost. Neupitno je trebamo li zameniti letnje gume zimskim čim počnu zimski uslovi vožnje, odnosno čim se temperatura vazduha spusti ispod +7°C. Tada letne gume gube elastičnost, kao i svojstva prianjanja na podlogu koja imaju u uslovima za koja su predviđena.

Letnja guma po snegu gotovo da nema nikakve šanse. Najbitnije, njom se produžava zaustavni put, što može biti opasno. Kod temperature od -10°C, automobil s letnjim gumama, pri brzini od 60 kilometara na sat zaustaviće se nakon 55 metara, dok će se automobil koji ima zimske gume, zaustaviti nakon 44 metra. Na nižim temperaturama put kočenja još je duži.

U mnogim državama Evrope zakoni u pogledu zimske opreme vozila vrlo su različiti. U većini država ta je obaveza datumski određena, a kod drugih je obavezna zimska oprema kad su na snazi zimski uslovi na ulicama, odnosno kad je na putu sneg, ugaženi snjeg ili kad je poledica. U većini evropskih država, zimsku opremu čine četiri zimske gume, ali u pojedinim državama pod zimskom opremom dopuštene su četiri letnje gume, minimalnog utora do četiri milimetra, s lancima za sneg u prtljažniku.

Spisak država, zakonskih obaveza i detalji:

Albanija – AL, NE, Iako nema zakonske regulative vezane uz zimsku opremu, lanci za sneg moraju biti u vozilu od 1. novembra do 30. aprila.

Austrija – A, DA (od 1. 11. do 15. 4.), Sva vozila moraju imati zimsku opremu. Kazne od 35€ do 5.000€. Gume moraju biti M+S i utori moraju biti duboki minimalno 4 mm. Takođe, umesto zimskih guma na vozilu može biti i kombinacija letnjih guma s lancima.

Belgija – B, NE, Lanci za sneg dopušteni na cestama koje su pokrivene snegom ili/i ledom.

Bosna i Hercegovina – BIH, DA, (od 15. 11. do 15. 4.), Obavezna je zimska oprema bez obzira na vremenske uslove. Zimska oprema podrazumeva četiri zimske gume (min. 4 mm dubine utora) ili četiri letnje gume (min. 4 mm dubine utora) s lancima u prtljažniku u slučaju zimskih uslova.

Bugarska – BG, DA, (od 15. 11. do 1. 3.), Obavezne su zimske gume ili letnje gume s minimalnim utorom od 4 mm, takođe lanci moraju biti u prtljažniku. Strancima koji ulaze u državu bez odgovarajuće zimske opreme neće biti dopušten ulazak.

Kipar – CY, NE, Nema zakonskog ograničenja.

Crna Gora – MNE, NE, U zimskim uslovima moraju imati zimske gume označene s M+S. Vrijedi i za vozila registrovana u inostranstvu. Teretna vozila od 15. novembra do 31. marta u opremi moraju imati lopatu za sneg. Lanci za sneg su dopušteni.

Danska – DK, NE, Lanci za sneg dopušteni su od 1. novembra do 15. aprila.

Francuska – F, NE, U zimskim uslovima savetuje se korištenje M+S guma. Minimalna dubina utora guma je 3,5 mm.

Grčka – GR, NE, Nema zakonskog ograničenja.

Island – IS, DA, (od 1. 11. do 14. 4.), Obavezne su zimske gume s minimalnim utorima od 3 mm tokom zimskog perioda. Lanci su zabranjeni u uslovima kad njihovo korištenje može oštetiti kolnik.

Italija – I, NE, Na području Val d’Aosta: od 15. oktobra do 15. aprila na automobilu je obavezna zimska oprema (zimske gume ili ljetne gume + lanci). Na ostalim područjima, zavisno o znakovima, zimska oprema obavezna je od 15. novembra do 15. aprila.

Mađarska – H, NE, Na nekim područjima obavezno je korišćenje lanaca za sneg.

Makedonija – MK, DA, (od 15. 11. do 15. 3.), Sva vozila moraju imati: 4 zimske gume (minimum utora 4 mm) ili letnje gume (minimum 4 mm utora) + lanci. Vozila 4WD: 4 zimske gume (min. 6 mm dubina utora) ili ljetne gume (min. 6 mm utor) + lanci. Vozila iznad 3,5 t: zimske gume na svim kotačima (min. 6 mm utor) ili letnje gume (min. 6 mm utor) + lanci, lopatu za sneg.

Malta – M, NE, Nema zakonskog ograničenja.

Norveška – N, NE, Zimske gume ili lanci za sneg moraju se koristiti ukoliko je ulica prekrivena snegom ili ledom. Zimska oprema je preporučena, ali nije obavezna. Bez obzira na zimske uslovima, uvek moraju imati lance za sneg. Minimum utora 3 mm.

Nemačka – D, DA (nema datumskog ograničenja), Od 2010. godine obavezne su zimske gume u slučaju snega, poledice, leda na putu, bljuzge i ugaženog snega. Zabrana korištenja letnjih guma u zimskim uslovima. Sva vozila registrirana u Nemačkoj ili izvan nje, moraju imati zimske gume na sva četiri kotača u zimskim uslovima. Zimske gume moraju imati oznaku M+S ili pahuljicu.

Poljska – PL, NE, Savetuju korišćenje M+S guma. Obaveza lanaca za sneg regulirana je saobraćajnim znakom.

Rumunija – RO, DA (nema datumskog ograničenja), U slučaju zimskih uslovima na put (sneg ili led) obavezna je zimska oprema na svim kotačima. Minimalna oznaka na gumama mora biti M+S ili M&S s minimalnim utorom od 4mm. Teretna vozila moraju imati lopatu za sneg.

Rusija – RUS, DA (od 1. 12. do 1. 3.), Obavezne su zimske gume minimalnog utora od 4 mm za sva vozila. Savetuje se korištenje lanaca za sneg na području Urala.

Slovenija – SLO, DA (od 15. 11. do 15. 3.), Obavezna je zimska oprema unutar vremenskog perioda, kao i izvan vremenskog perioda u slučaju zimskih uslovima na putu. Za vozila do 3,5 t: 4 zimske gume ili letnje gume (min. 4 mm utora) + lanci.

Srbija – SRB, DA (od 1. 11. do 1. 4.), Obavezna je zimska oprema. U zimskim uslovima vozila moraju imati M+S gume na pogonskim kotačima vozila do 3,5 t. Minimalna dubina utora je 4 mm. Lanci za sneg su obavezni na označenim deonicama. Autobusi i kamioni moraju imati lopate za sneg.

Španija – E, NE, Nema zakonskog ograničenja. Lanci za sneg su dopušteni.

Švedska – S, DA (od 1. 12. do 31. 3.), U zimskim uslovima sva vozila, registrovana u Švedskoj, ali i izvan nje, moraju imati zimske gume s oznakom M+S minimalne dubine utora 5 mm. Savetuje se nošenje lanaca za sneg u prtljažniku.

Turska – TR, DA (od 1. 12. do 1. 4.), Obavezna je zimska oprema. Gume moraju imati oznaku M+S ili pahuljicu.

Ujedinjeno Kraljevstvo – UK, NE, Zimske gume nisu obavezne, ali su dopuštene. Lanci za sneg i čarape za sneg su, takođe, dopušteni. srbijadanas.com